Go to Top

Naše služby

Zemní a výkopové práce

 • Nakládání, rozhrnování, převoz materiálu
 • Výkopy a pokládka inženýrských sítí
 • Výkopy základů a sklepů RD
 • Výkopy bazénů, jezírek
 • Výkopy, zajištění a usazení jímek a čističek
 • Terénní úpravy a modelace zahrad
 • Vystavění studní (vrtů) či kanalizačních šachet
 • bourací práce, demolice budov, včetně jejich vyklizení
 • Čištění zanedbaných pozemků, likvidace pařezů, řezání motorovou pilou
 • Zhotovení zpevněných a nezpevněných cest
 • Odvodnění pozemků pomocí drenáží, izolace RD od vlhka pomocí drenáží a nopové folie
 • Prodej materiálů, štěrků, písků, drtí z vlastní deponie

 Doprava nákladní, kontejnerová

 • Přeprava materiálů např. Písků, štěrků, hlíny, sutí, betonu aj.
 • Doprava stavebních materiálů
 • Pronájem suťových kontejnerů (3 – 10m3) a likvidace odpadu

 Komunální služby

 • Údržba travních porostů – mulčování pozemků (do průměru kmene 50mm)
 • Zimní údržba komunikací a chodníků
 • Prodej materiálů