Deponie

0/4 písek kopaný/říční

Kč/tuna

390 Kč

4/8 rýže

Kč/tuna

560 Kč

8/16 drť

Kč/tuna

520 Kč

16/32 drť

Kč/tuna

500 Kč

32/63 drť

Kč/tuna

500 Kč

Asfaltový recyklát

Kč/tuna

150 Kč

Zemina

Tříděná Kč/tuna

400 Kč

Zásypová Kč/tuna

100Kč

Betonový recyklát 0/63

Kč/tuna

220 Kč